Image
Udzielamy gwarancji na wszystkie nasze produkty. Długość okresu gwarancyjnego zależna jest od typu produktu, zakupionego w Grosley Sp. z o.o.

 

Gwarancja obejmuje:

 

 • wady fizyczne,
 • wady materiałowe,
 • wady produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje:

 

 • Stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • Dostarczenia urządzenia bez osprzętu standardowego, bez czytelnej tabliczki znamionowej,
 • Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
 • Wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, niewypełnione zlecenie usług gwarancyjnych, brak dowodu zakupu,
 • Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu,
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia,
 • Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych lub spowodowane zanieczyszczeniami powietrza zasilającego,
 • Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia,
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku: pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione,
 • Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych - patrz instrukcja obsługi.

 

Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez autoryzowany serwis firmy Grosley Sp. z o.o., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Powyższe informacje mają charakter wyłącznie poglądowy - karty gwarancyjne dostarczane są łącznie z produktem.

 

Bezpośredni kontakt z serwisem:

 

Serwis Master, SATA:

tel. 32/ 430 10 60 wew. 103 
kom. 605 49 91 34
e-mail: gwarancje@grosley.pl
Grosley Sp. z o.o.

ul. Gruntowa 102-104

44-210 Rybnik

woj. śląskie

© 2020 Grosley Sp. z o.o. Niniejszy strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkty mogą się różnić od tych przedstawionych na fotografiach.